ذرع و چهارک تمام ابریشم قم  طرح خیابانیذرع و چهارک تمام ابریشم قم  طرح خیابانیذرع و چهارک تمام ابریشم قم  طرح خیابانیذرع و چهارک تمام ابریشم قم  طرح خیابانیذرع و چهارک تمام ابریشم قم  طرح خیابانی

ذرع و چهارک تمام ابریشم قم طرح خیابانی

فروخته شده

کد فرش : 40945
محل بافت : قم
عرض : 83 سانتی متر
طول : 125 سانتی متر
رج : 80
طرح : مهدیی خیابانی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک تمام ابریشم قم تولیدی شایان