کناره قشقایی طرح کف ساده اسپرتکناره قشقایی طرح کف ساده اسپرتکناره قشقایی طرح کف ساده اسپرتکناره قشقایی طرح کف ساده اسپرت

کناره قشقایی طرح کف ساده اسپرت

آماده فروش

کد فرش : 40774
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 85 سانتی متر
طول : 198 سانتی متر
رج : 40
طرح : کف ساده اسپرت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : پرتغالی
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 7 کیلوگرم

کناره 2 متری قشقایی رنگ گیاهی تمام پشم