جفت قالیچه ماهی کرم بادامیجفت قالیچه ماهی کرم بادامیجفت قالیچه ماهی کرم بادامیجفت قالیچه ماهی کرم بادامی

جفت قالیچه ماهی کرم بادامی

فروخته شده

کد فرش : 20954
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 151 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 19 کیلوگرم

جفت قالیچه ماهی گل ابریشم