قالی بیضی تبریز طرح خطیبی جدیدقالی بیضی تبریز طرح خطیبی جدیدقالی بیضی تبریز طرح خطیبی جدیدقالی بیضی تبریز طرح خطیبی جدیدقالی بیضی تبریز طرح خطیبی جدید

قالی بیضی تبریز طرح خطیبی جدید

فروخته شده

کد فرش : 44200
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

قالیچه بیضی تبریز گل و چله ابریشم