شش متری اردکان شرکت فجرشش متری اردکان شرکت فجرشش متری اردکان شرکت فجرشش متری اردکان شرکت فجر

شش متری اردکان شرکت فجر

فروخته شده

کد فرش : 10735
محل بافت : اردکان
عرض : 201 سانتی متر
طول : 311 سانتی متر
رج : 30
طرح : شرکت فجر
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 22 کیلوگرم

شش متری اردکان پشم