دایره قطر یک و نیم تبریز طرح علیا جدیددایره قطر یک و نیم تبریز طرح علیا جدیددایره قطر یک و نیم تبریز طرح علیا جدیددایره قطر یک و نیم تبریز طرح علیا جدید

دایره قطر یک و نیم تبریز طرح علیا جدید

فروخته شده

کد فرش : 50145
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

دایره تبریز گل ابریشم