پرده ای دستباف  نایین لچک و ترنجپرده ای دستباف  نایین لچک و ترنجپرده ای دستباف  نایین لچک و ترنجپرده ای دستباف  نایین لچک و ترنج

پرده ای دستباف نایین لچک و ترنج

آماده فروش

کد فرش : 40830
محل بافت : نائین
عرض : 160 سانتی متر
طول : 262 سانتی متر
رج : 50
طرح : لچک ترنج نایین
ابریشم : 10 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 11 کیلوگرم

پرده ای دستباف نایین نه لا گل ابریشم