جفت پرده ای اردکان لچک و ترنججفت پرده ای اردکان لچک و ترنججفت پرده ای اردکان لچک و ترنججفت پرده ای اردکان لچک و ترنج

جفت پرده ای اردکان لچک و ترنج

فروخته شده

کد فرش : 40780
محل بافت : اردکان
عرض : 148 سانتی متر
طول : 235 سانتی متر
رج : 30
طرح : لچک ترنج
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 30 کیلوگرم

جفت پرده ای اردکان تولیدی شکاری