پرده ای بختیاری طرح صلیبی افشانپرده ای بختیاری طرح صلیبی افشانپرده ای بختیاری طرح صلیبی افشان

پرده ای بختیاری طرح صلیبی افشان

فروخته شده

کد فرش : 40523
محل بافت : چهارمحال و بختیاری
عرض : 160 سانتی متر
طول : 230 سانتی متر
رج : 30
طرح : صلیبی افشان
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

پرده ای چهار محال و بختیاری رنگ گیاهی