پرده ای بختیاری طرح جدید خشتیپرده ای بختیاری طرح جدید خشتیپرده ای بختیاری طرح جدید خشتیپرده ای بختیاری طرح جدید خشتی

پرده ای بختیاری طرح جدید خشتی

فروخته شده

کد فرش : 40923
محل بافت : بختیاری
عرض : 164 سانتی متر
طول : 240 سانتی متر
رج : 35
طرح : خشتی جدید
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

پرده ای چهارمحال و بختیاری رنگ گیاهی