شش متری تبریز قلی نامیشش متری تبریز قلی نامیشش متری تبریز قلی نامیشش متری تبریز قلی نامیشش متری تبریز قلی نامی

شش متری تبریز قلی نامی

فروخته شده

کد فرش : 10734
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 295 سانتی متر
رج : 50
طرح : نامی تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم