جفت شش متری ماهی کمال الملکجفت شش متری ماهی کمال الملکجفت شش متری ماهی کمال الملکجفت شش متری ماهی کمال الملک

جفت شش متری ماهی کمال الملک

فروخته شده

کد فرش : 10740
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 201 سانتی متر
طول : 307 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 40 کیلوگرم

جفت شش متری ماهی طرح جدید گل ابریشم