پرده ای یلمه خشت بندی اعلا بافپرده ای یلمه خشت بندی اعلا بافپرده ای یلمه خشت بندی اعلا باف

پرده ای یلمه خشت بندی اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 40673
محل بافت : بروجن
عرض : 152 سانتی متر
طول : 251 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشتی بندی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 15 کیلوگرم

پرده ای یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی