پرده ای بختیاری طرح بته خربزهپرده ای بختیاری طرح بته خربزهپرده ای بختیاری طرح بته خربزهپرده ای بختیاری طرح بته خربزه

پرده ای بختیاری طرح بته خربزه

فروخته شده

کد فرش : 40840
محل بافت : بختیاری
عرض : 164 سانتی متر
طول : 250 سانتی متر
رج : 35
طرح : بته خربزه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : خردلی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

پرده ای بختیاری رنگ گیاهی