پرده ای راور کرمان کف سادهپرده ای راور کرمان کف سادهپرده ای راور کرمان کف سادهپرده ای راور کرمان کف ساده

پرده ای راور کرمان کف ساده

فروخته شده

کد فرش : 40925
محل بافت : راور کرمان
عرض : 160 سانتی متر
طول : 248 سانتی متر
رج : 50
طرح : کف ساده دسته گلی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک
جنس چله : نخ
وزن : 17 کیلوگرم

پرده ای راور کرمان بسیار اعلا دسته گلی