پرده ای قشقایی طرح چهار باغپرده ای قشقایی طرح چهار باغپرده ای قشقایی طرح چهار باغ

پرده ای قشقایی طرح چهار باغ

فروخته شده

کد فرش : 40648
محل بافت : قشقایی
عرض : 177 سانتی متر
طول : 236 سانتی متر
رج : 40
طرح : چهار باغ
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : موشی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 17 کیلوگرم

پرده ای قشقایی رنگ گیاهی