کناره گلیم فرش سیرجان طرح خشتی برجستهکناره گلیم فرش سیرجان طرح خشتی برجستهکناره گلیم فرش سیرجان طرح خشتی برجسته

کناره گلیم فرش سیرجان طرح خشتی برجسته

فروخته شده

کد فرش : 40669
محل بافت : سیرجان کرمان
عرض : 86 سانتی متر
طول : 187 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 6 کیلوگرم

کناره باریک سوزنی فرش سیرجان