پرده ای قشقایی طرح پیوندپرده ای قشقایی طرح پیوندپرده ای قشقایی طرح پیوند

پرده ای قشقایی طرح پیوند

فروخته شده

کد فرش : 40644
محل بافت : قشقایی
عرض : 182 سانتی متر
طول : 247 سانتی متر
رج : 40
طرح : پیوند
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 18 کیلوگرم

پرده ای قشقایی رنگ گیاهی