ذرع و نیم تبریز طرح جدید علیاذرع و نیم تبریز طرح جدید علیاذرع و نیم تبریز طرح جدید علیاذرع و نیم تبریز طرح جدید علیا

ذرع و نیم تبریز طرح جدید علیا

فروخته شده

کد فرش : 30817
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 151 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا حدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز چله و گل ابریشم