قالیچه تبریز طرح درختی شصت رجقالیچه تبریز طرح درختی شصت رجقالیچه تبریز طرح درختی شصت رجقالیچه تبریز طرح درختی شصت رجقالیچه تبریز طرح درختی شصت رج

قالیچه تبریز طرح درختی شصت رج

فروخته شده

کد فرش : 20885
محل بافت : تبریز
عرض : 145 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 60
طرح : درختی شهسوار پور
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : بژ
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تولیدی شهسوار پور چله و گل ابریشم