تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی کاشی زادهتابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی کاشی زادهتابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی کاشی زادهتابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی کاشی زاده

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی کاشی زاده

فروخته شده

کد فرش : 40878
محل بافت : قم
عرض : 57 سانتی متر
طول : 85 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلدان گل
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : قهوه ای
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی کاشی زاده