ذرع و نیم تمام ابریشم قم ترنج خورشیدیذرع و نیم تمام ابریشم قم ترنج خورشیدیذرع و نیم تمام ابریشم قم ترنج خورشیدیذرع و نیم تمام ابریشم قم ترنج خورشیدیذرع و نیم تمام ابریشم قم ترنج خورشیدی

ذرع و نیم تمام ابریشم قم ترنج خورشیدی

فروخته شده

کد فرش : 30813
محل بافت : قم
عرض : 101 سانتی متر
طول : 152 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنج خورشیدی شیرازی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم تمام ابریشم قم تولیدی مهدی شیرازی