ذرع و نیم تبریز طرح نامیذرع و نیم تبریز طرح نامیذرع و نیم تبریز طرح نامیذرع و نیم تبریز طرح نامی

ذرع و نیم تبریز طرح نامی

فروخته شده

کد فرش : 30819
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 159 سانتی متر
رج : 50
طرح : نامی تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز چله و گل ابریشم