دایره تبریز طرح جدید سالاری دو متندایره تبریز طرح جدید سالاری دو متندایره تبریز طرح جدید سالاری دو متندایره تبریز طرح جدید سالاری دو متندایره تبریز طرح جدید سالاری دو متن

دایره تبریز طرح جدید سالاری دو متن

فروخته شده

کد فرش : 50011
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : سالاری جدید
ابریشم : 55 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

فرش گرد دو در دو تبریز چله و گل ابریشم