جفت قالیچه تبریز طرح جدید گنبد امام زادهجفت قالیچه تبریز طرح جدید گنبد امام زادهجفت قالیچه تبریز طرح جدید گنبد امام زادهجفت قالیچه تبریز طرح جدید گنبد امام زادهجفت قالیچه تبریز طرح جدید گنبد امام زاده

جفت قالیچه تبریز طرح جدید گنبد امام زاده

فروخته شده

کد فرش : 21070
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 50
طرح : جفت گنبد امام زاده تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 18 کیلوگرم

جفت قالیچه تبریز گل ابریشم