کناره دستباف یلمه طرح اسپرت هندسی تمام پشم رنگ گیاهی کناره دستباف یلمه طرح اسپرت هندسی تمام پشم رنگ گیاهی کناره دستباف یلمه طرح اسپرت هندسی تمام پشم رنگ گیاهی

کناره دستباف یلمه طرح اسپرت هندسی تمام پشم رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 40216
محل بافت : بروجن
عرض : 103 سانتی متر
طول : 306 سانتی متر
رج : 40
طرح : اسپرت هندسی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 10 کیلوگرم

کناره 3 متری دستبافت یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی