تابلو فرش تبریز طرح کوچه باغتابلو فرش تبریز طرح کوچه باغ

تابلو فرش تبریز طرح کوچه باغ

فروخته شده

کد فرش : 60865
محل بافت : تبریز
عرض : 46 سانتی متر
طول : 99 سانتی متر
رج : 50
طرح : کوچه باغ
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز گل ابریشم