تابلو فرش دستباف تبریز منظره هیمالیا چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز منظره هیمالیا چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز منظره هیمالیا چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 60867
محل بافت : تبریز
عرض : 66 سانتی متر
طول : 101 سانتی متر
عرض با قاب : 88 سانتی متر
طول با قاب : 124 سانتی متر
رج : 50
طرح : منظره همالیا
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز چله و گل ابریشم