تابلو فرش تبریز طرح گل چهار شاخهتابلو فرش تبریز طرح گل چهار شاخه

تابلو فرش تبریز طرح گل چهار شاخه

فروخته شده

کد فرش : 60875
محل بافت : تبریز
عرض : 55 سانتی متر
طول : 39 سانتی متر
رج : 50
طرح : گل چهار شاخه
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم تولیدی رحمانی