قالیچه طرح جدید ماهی نه متنقالیچه طرح جدید ماهی نه متنقالیچه طرح جدید ماهی نه متنقالیچه طرح جدید ماهی نه متن

قالیچه طرح جدید ماهی نه متن

فروخته شده

کد فرش : 21076
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 154 سانتی متر
طول : 218 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید 9 متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 10 کیلوگرم

سه متری طرح ماهی جدید گل ابریشم