قالیچه تبریز طرح جدید علیاقالیچه تبریز طرح جدید علیاقالیچه تبریز طرح جدید علیاقالیچه تبریز طرح جدید علیا

قالیچه تبریز طرح جدید علیا

فروخته شده

کد فرش : 21075
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا حدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز چله و گل ابریشم