پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل ریز مارک اسحاقیپشتی دستباف تمام ابریشم قم گل ریز مارک اسحاقیپشتی دستباف تمام ابریشم قم گل ریز مارک اسحاقیپشتی دستباف تمام ابریشم قم گل ریز مارک اسحاقیپشتی دستباف تمام ابریشم قم گل ریز مارک اسحاقی

پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل ریز مارک اسحاقی

فروخته شده

کد فرش : 40958
محل بافت : قم
عرض : 60 سانتی متر
طول : 88 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلریز راور
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : قهوه ای
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

پشتی دستبافت ابریشم قم طرح دسته گلی گلریز