حدود شش متری دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته بافحدود شش متری دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته بافحدود شش متری دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته بافحدود شش متری دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

حدود شش متری دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 10751
محل بافت : سیرجان
عرض : 205 سانتی متر
طول : 285 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 13 کیلوگرم

حدود شش متری گلیم فرش دستبافت سیرجان پشم مرینوس برجسته باف