دو ذرعی سوزنی فرش سیرجاندو ذرعی سوزنی فرش سیرجاندو ذرعی سوزنی فرش سیرجاندو ذرعی سوزنی فرش سیرجاندو ذرعی سوزنی فرش سیرجان

دو ذرعی سوزنی فرش سیرجان

فروخته شده

کد فرش : 21080
محل بافت : سیرجان
عرض : 132 سانتی متر
طول : 186 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 6 کیلوگرم

قالیچه گلیم فرش سیرجان برجسته باف