دو ذرعی سوزنی فرش دستباف سیرجان برجسته بافدو ذرعی سوزنی فرش دستباف سیرجان برجسته بافدو ذرعی سوزنی فرش دستباف سیرجان برجسته بافدو ذرعی سوزنی فرش دستباف سیرجان برجسته باف

دو ذرعی سوزنی فرش دستباف سیرجان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 21081
محل بافت : سیرجان کرمان
عرض : 127 سانتی متر
طول : 195 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 6 کیلوگرم

قالیچه گلیم فرش دستباف سیرجان رنگ گیاهی