قالیچه تبریز طرح جدید علیا سرداریقالیچه تبریز طرح جدید علیا سرداریقالیچه تبریز طرح جدید علیا سرداریقالیچه تبریز طرح جدید علیا سرداری

قالیچه تبریز طرح جدید علیا سرداری

فروخته شده

کد فرش : 21077
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 201 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا سرداری
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز چله و گل ابریشم