قالیچه تبریز طرح جدید گنبد امام زادهقالیچه تبریز طرح جدید گنبد امام زادهقالیچه تبریز طرح جدید گنبد امام زادهقالیچه تبریز طرح جدید گنبد امام زاده

قالیچه تبریز طرح جدید گنبد امام زاده

فروخته شده

کد فرش : 21079
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 211 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد امام زاده
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز چله و گل ابریشم