قالیچه دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته بافقالیچه دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته بافقالیچه دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته بافقالیچه دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

قالیچه دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 21083
محل بافت : سیرجان
عرض : 157 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی کتیبه ای
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 9 کیلوگرم

سه متری دستبافت گلیم فرش سیرجان رنگ گیاهی