قالیچه سوزنی سیرجان ریز بافتقالیچه سوزنی سیرجان ریز بافتقالیچه سوزنی سیرجان ریز بافتقالیچه سوزنی سیرجان ریز بافتقالیچه سوزنی سیرجان ریز بافت

قالیچه سوزنی سیرجان ریز بافت

فروخته شده

کد فرش : 21084
محل بافت : سیرجان
عرض : 135 سانتی متر
طول : 220 سانتی متر
رج : 0
طرح : محرمات ریز گل
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه سوزنی تمام پشم رنگ گیاهی سیرجان