کناره تبریز طرح صفی قلمکناره تبریز طرح صفی قلمکناره تبریز طرح صفی قلمکناره تبریز طرح صفی قلم

کناره تبریز طرح صفی قلم

فروخته شده

کد فرش : 40885
محل بافت : تبریز
عرض : 80 سانتی متر
طول : 302 سانتی متر
رج : 50
طرح : صفی قلم
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : موشی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 7 کیلوگرم

کناره 3 متری گل ابریشم