ذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

ذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 30830
محل بافت : سیرجان
عرض : 105 سانتی متر
طول : 151 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : خردلی
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

یک و نیم متر دستباف سیرجان پشم رنگ گیاهی