ذرع ونیم سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع ونیم سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع ونیم سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع ونیم سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

ذرع ونیم سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 30832
محل بافت : سیرجان
عرض : 104 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

یک و نیم متری فرش سیرجان پشم رنگ گیاهی