ذرع و چهارک دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و چهارک دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و چهارک دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و چهارک دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

ذرع و چهارک دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 40962
محل بافت : سیرجان
عرض : 82 سانتی متر
طول : 127 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

فرش یک متری دستبافت سیرجان کرک رنگ گیاهی