ذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

ذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 40964
محل بافت : سیرجان
عرض : 80 سانتی متر
طول : 121 سانتی متر
رج : 0
طرح : کف ساده گل رز
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

گلیم فرش یک متری سیرجان پشم رنگ گیاهی