قالی نه متری تبریز طرح جدید رضایی مسیقالی نه متری تبریز طرح جدید رضایی مسیقالی نه متری تبریز طرح جدید رضایی مسیقالی نه متری تبریز طرح جدید رضایی مسی

قالی نه متری تبریز طرح جدید رضایی مسی

فروخته شده

کد فرش : 40960
محل بافت : تبریز
عرض : 250 سانتی متر
طول : 350 سانتی متر
رج : 50
طرح : رضایی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 26 کیلوگرم

فرش نه متری تبریز چله و گل ابریشم