دایره تبریز طرح سالاری دو متن اعلادایره تبریز طرح سالاری دو متن اعلادایره تبریز طرح سالاری دو متن اعلادایره تبریز طرح سالاری دو متن اعلا

دایره تبریز طرح سالاری دو متن اعلا

فروخته شده

کد فرش : 50147
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 62
طرح : سالاری دو متن
ابریشم : 55 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

فرش گرد قطر یک و نیم متر چله و گل ابریشم