ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم طرح چوگانذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم طرح چوگانذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم طرح چوگانذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم طرح چوگانذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم طرح چوگانذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم طرح چوگانذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم طرح چوگان

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم طرح چوگان

فروخته شده

کد فرش : 40969
محل بافت : قم
عرض : 85 سانتی متر
طول : 134 سانتی متر
رج : 80
طرح : چوگان صادق زاده
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چهارک تمام ابریشم دستبافت قم تولیدی صادق زاده