قالیچه تبریز طرح سالاری جدیدقالیچه تبریز طرح سالاری جدیدقالیچه تبریز طرح سالاری جدیدقالیچه تبریز طرح سالاری جدیدقالیچه تبریز طرح سالاری جدید

قالیچه تبریز طرح سالاری جدید

فروخته شده

کد فرش : 21089
محل بافت : تبریز
عرض : 158 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 60
طرح : سالاری دو متن
ابریشم : 55 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز چله و گل ابریشم شصت رج