کناره دستباف قشقایی طرح زیبای قاب آیینه رنگ گیاهیکناره دستباف قشقایی طرح زیبای قاب آیینه رنگ گیاهیکناره دستباف قشقایی طرح زیبای قاب آیینه رنگ گیاهیکناره دستباف قشقایی طرح زیبای قاب آیینه رنگ گیاهی

کناره دستباف قشقایی طرح زیبای قاب آیینه رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 40662
محل بافت : قشقایی
عرض : 102 سانتی متر
طول : 327 سانتی متر
رج : 40
طرح : قاب آیینه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 10 کیلوگرم

کناره دستبافت قشقایی شیراز رنگ گیاهی نقشه قاب آیینه