کناره سوزنی فرش سیرجانکناره سوزنی فرش سیرجانکناره سوزنی فرش سیرجانکناره سوزنی فرش سیرجانکناره سوزنی فرش سیرجان

کناره سوزنی فرش سیرجان

فروخته شده

کد فرش : 40965
محل بافت : سیرجان
عرض : 75 سانتی متر
طول : 236 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

کناره گلیم گبه سیرجان برجسته باف